Client
Ajuntament de Barcelona

Projecte
Fotografies de les tapes de la ruta anual 'atrapalatapa' que fa l'Ajuntament de Barcelona al Districte de Sant Andreu

Client
Ajuntament de Barcelona

Projecte
Fotografies de les tapes de la ruta anual 'atrapalatapa' que fa l'Ajuntament de Barcelona al Districte de Sant Andreu

Client
Ajuntament de Barcelona

Projecte
Fotografies de les tapes de la ruta anual 'atrapalatapa' que fa l'Ajuntament de Barcelona al Districte de Sant Andreu

Client
Ajuntament de Barcelona

Projecte
Fotografies de les tapes de la ruta anual 'atrapalatapa' que fa l'Ajuntament de Barcelona al Districte de Sant Andreu

NGCC | natàlia guimerà | natalia @ nataliaguimera.com