Pirats 'Els Joglars Flotants' - Musical Infantil
Client
Únics Produccions

Projecte
Llibret promocional de l'espectacle infantil 'Pirats', un musical basat en una història de pirates

Pirats 'Els Joglars Flotants' - Musical Infantil
Client
Únics Produccions

Projecte
Llibret promocional de l'espectacle infantil 'Pirats', un musical basat en una història de pirates

Pirats 'Els Joglars Flotants' - Musical Infantil
Client
Únics Produccions

Projecte
Llibret promocional de l'espectacle infantil 'Pirats', un musical basat en una història de pirates

Pirats 'Els Joglars Flotants' - Musical Infantil
Client
Únics Produccions

Projecte
Llibret promocional de l'espectacle infantil 'Pirats', un musical basat en una història de pirates

NGCC | natàlia guimerà | natalia @ nataliaguimera.com