Imtage Corporativa BCN Moda al Carrer
Client
Fundació Barcelona Comerç

Projecte
Imatge finalista de la campanya de passarel·la de moda al carrer que cada any s'organitza a diferents Eixos Comercials de Barcelona, que es realitza dues vegades a l'any, a la primavera i a la tardor i que està dirigida per la Fundació Barcelona Comerç

Imtage Corporativa BCN Moda al Carrer
Client
Fundació Barcelona Comerç

Projecte
Imatge finalista de la campanya de passarel·la de moda al carrer que cada any s'organitza a diferents Eixos Comercials de Barcelona, que es realitza dues vegades a l'any, a la primavera i a la tardor i que està dirigida per la Fundació Barcelona Comerç

Imtage Corporativa BCN Moda al Carrer
Client
Fundació Barcelona Comerç

Projecte
Imatge finalista de la campanya de passarel·la de moda al carrer que cada any s'organitza a diferents Eixos Comercials de Barcelona, que es realitza dues vegades a l'any, a la primavera i a la tardor i que està dirigida per la Fundació Barcelona Comerç

Imtage Corporativa BCN Moda al Carrer
Client
Fundació Barcelona Comerç

Projecte
Imatge finalista de la campanya de passarel·la de moda al carrer que cada any s'organitza a diferents Eixos Comercials de Barcelona, que es realitza dues vegades a l'any, a la primavera i a la tardor i que està dirigida per la Fundació Barcelona Comerç

NGCC | natàlia guimerà | natalia @ nataliaguimera.com